lerend netwerk

De lerende netwerken van NAV zijn een uniek concept waarbij vaste groepen architecten gedurende vijf opeenvolgende maanden elkaar ontmoeten. Ieder atelier staan er thema’s op het programma uitgediept vanuit een puur praktische invalshoek.


NAV creëert met de lerende netwerken een omgeving waar ruimte is voor ervaringsuitwisseling van inzetbare praktijkinformatie. In een open sfeer is het mogelijk om eigen ervaringen en ondernemersvraagstukken af te toetsen met deze van collega’s.

 

METHODIEK

Ieder atelier staat een gastspreker op de speakerscorner die vertrouwd is met een thema rond schaalvergroting. Hier geen ruimte voor een ex cathedra verhaal. Wel uitwisseling van ervaringen, gedachten, vragen en informatie recht uit de praktijk. Als deelnemer participeer je zelf actief in de gesprekken en bepaal je zelf de inhoud van de bijeenkomsten.

 

inhoud van de bijeenkomsten

Tijdens de ateliers zoeken we samen met collega-architecten naar antwoorden op vraagstukken die schaalvergroting in een kantoor met zich meebrengen. Deze toetsen we aan de reeds opgebouwde ervaringen rond schaalvergroting.

 

Alle thema’s die op het programma staan zijn gerelateerd aan ondernemersvraagstukken in relatie tot schaalvergroting. De thema's worden telkens uitgediept vanuit een puur praktische invalshoek. Volgende thema’s komen zeker aan bod.

 

Wie zijn de ‘P/Meters’ en wat mag je van hen verwachten?

De groep staat onder begeleiding van één of meerdere p/meters. Dit zijn ervaren architecten die hun opgebouwde expertise in een informele sfeer delen met collega’s.